Zverejnenie záznamu zasadnutia OZ 15.3.2021

Vážení občania, záznam zasadnutia OZ zo dňa 15.3.2021, prijaté uznesenia atď. sú zverejnené na stránke obce: