ZMENA: Zasadnutie OZ 14.10.2020

Vážení občania,

vzhľadom na prijaté nariadenia ohľadom šírenia COVID-19 sa dnešné zastuputeľstvo uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.