TELEKOM: Bezplatné zriadenie optickej prípojky (časť Súľov)

Spoločnosť Slovak Telekom v rámci plánovanej rekonštrukcie telekomunikačnej infraštruktúry v časti obce Súľov ponúka občanom možnosť vyjadriť súhlas s umiestnením prípojky na internet (optika) na svojom pozemku. Náklady na zriadenie prípojky znáša Slovak Telekom, zriadenie prípojky nieje podmienené okamžitým využívaním služieb, ani nepredstavuje ďalšie poplatky pre občana. Pre vyjadrenie súhlasu je potrebné vypísať tlačivo, ktoré vám bolo doručené do schránky (alebo sa nachádza na odkaze nižšie) a zaniesť ho na obecný úrad (prípadne sken odoslať na adresu uvedenú v tlačive). Termín odovzdania je 15.4.2022.

TELEKOM SUHLAS FTTH