Prerušená dodávka elektriny – 9.12.2022

SSD09122022