Prerušená dodávka elektriny – 19.1.2023

SSD_EL_19012023