Opatrenie obce v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19