OPATRENIE OBCE SÚĽOV – HRADNÁ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM PRENOSNÉHO OCHORENIA COVID – 19 NA ÚZEMÍ OBCE SÚĽOV-HRADNÁ