Odpis vodomerov

Obec Súľov-Hradná oznamuje občanom, že v dňoch 22.07. – 24.07.2020 sa v časti obce Súľov uskutoční

odpis vodomerov.  Z tohto dôvodu žiadame občanov o sprístupnenie vodovodných šácht.

Prípadne posledný stav vodomeru môžete nahlásiť na tel.č. 041/55 74 016, 0903  525 004

alebo mailom na  urad@sulov-hradna.sk.