Obecná knižnica – piatky 16-17 hod.

OBECNÁ KNIŽNICA

otvorená

každý piatok

od 16,00 – 17,00 hod.