Kontajner na veľkoobjemový odpad

Obec Súľov-Hradná oznamuje občanom, že v našej obci bude od 20.10.2023 do 22.10.2023 pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad.
V Súľove pred MOS a v Hradnej pri bývalom PD.

Do kontajnerov nepatria pneumatiky a elektroodpad.