25.4.2021: Evanjelické Služby Božie

Nakoľko počet zúčastnených na Službách Božích zostáva nariadeniami značne obmedzený, v prípade záujmu sa môžte pripojiť v Nedeľu v obvyklom čase online na nasledujúcom odkaze:

https://us04web.zoom.us/j/6357839297?pwd=algrSTVxNU9DUU1MYm10NHAvak5mUT09