Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.9.2019 v MOS Súľov o 18:00

Táto udalosť sa skončila

Pozývame všetkých občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2019 v piatok o 18:00 v MOS Súľov. Budú sa riešiť aktuálne problémy v obci (voda, vývoz bioodpadu a pod.) , ale aj pripravované projekty (škôlka, ubytovňa TJ a pod.) . Tešíme sa na Vás.
Pozvánka OZ 13. 09. 2019