Stretnutie jubilantov a stretnutie s dôchodcami nad 60 rokov.

Táto udalosť sa skončila