ZOZ – 2017

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 12. 4. 2017

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 10. 3. 2017

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 06. 02. 2017

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 11. 1. 2017