ZOZ – 2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15. 12. 2015

  • Prijaté uznesenia OZ20151215.pdf
  • Prijaté VZN č. 3/2015 VZN-2015-3.pdf upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
  • Prijaté VZN č. 2/2015 VZN-2015-2.pdf o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 21. 07. 2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 26. 05. 2015

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 16. 02. 2015