Zasadania OZ – 2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 14.2.2023

Pozvánka 14.2.2023

U

Uznesenia 14.02.2023
Zápisnica 14.02.2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 22.6.2023

Pozvánka 22.6.2023

Uznesenia 22.6.2023
Zápisnica 22.6.2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 15.8.2023

Pozvánka 15.08.2023
Uznesenia 15.08.2023
Zápisnica 15.8.2023
Rozpočtové opatrenie č.52/2023

Vedenie obce sa rozhodlo nevytvoriť videozáznam.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 24.10.2023

Pozvánka 24.10.2023
Uznesenia 24.10.2023
Zápisnica 24.10.2023
Čerpanie finančného rozpočtu Q3/2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 13.12.2023

Pozvánka 13.12.2023
Uznesenia 13.12.2023
Zápisnica 13.12.2023
Zvukový záznam