Zasadania OZ – 2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 14.2.2023

Pozvánka 14.2.2023

U

Uznesenia 14.02.2023
Zápisnica 14.02.2023

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 9.3.2023

Pozvánka 9.3.2023

Uznesenia 9.3.2023
Zápisnica 9.3.2023
Uznesenie č.18/2023 – Návrh na zmenu rozpočtu