Výzva na predloženie ponuky č . 2016/05/24

predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác „Udržanie kapacity Materskej školy, Súľov – Hradná 114 rekonštrukciou a modernizáciou jej budovy“

na stiahnutie:
160524c-Vyzva-na-predlozenie-ponuky.doc
VO-MS-Sulov-podklady.zip