Voľby do orgánov miestnej samosprávy

VÝSLEDKY VOLIEB DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

starosta:
Jaroslav Bušfy Ing.
poslanci:
Peter Novosad
Ľubomír Baláž, Ing.
Anna Ďurajková, Mgr.
Norbert Kamas
Tatiana Šefarová, Mgr.
Ivan Húdek
Antonín Bušovský

zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Súľove – Hradnej 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Súľove – Hradnej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jaroslav Bušfy, Ing, 50 r., technik, Súľov 109, SMER – sociálna demokracia

2. Anna Ďurajková, Mgr., 50 r., špeciálna pedagogička, Súľov 364, nezávislá kandidátka

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Súľove – Hradnej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod č. 1

1. Ľubomír Baláž, Ing., 55 r., vodič zách.služby, Súľov 60, SMER – sociálna demokracia

2. Anna Ďurajková, Mgr., 50 r., špeciálna pedagogička, Súľov 364, nezávislá kandidátka

3. Jozef Golbinec, 44 r., vodič, Súľov 152, Komunistická strana Slovenska

4. Peter Hrehor, 35 r., SZČO, Súľov 178, Slovenská národná strana

5. Norbert Kamas, 39 r., SZČO, Súľov 78, SMER – sociálna demokracia

6. Ladislav Lingeš, 51 r., vodič, Súľov 207, SMER – sociálna demokracia

7. Juraj Maslík, 39 r., SZČO, Súľov 183, Slovenská národná strana

8. Peter Novosad, 49 r., skladník, Súľov 137, SMER – sociálna demokracia

Volebný obvod č. 2

1. Antonín Bušovský, 58 r., tech. pracov. ŽSR, Hradná 245, Slovenská národná strana

2. Michal Holý, Bc., 24 r., študent, Hradná 324, SMER – sociálna demokracia

3. Ivan Húdek, 32 r., robotník, Hradná 336, nezávislý kandidát

4. Ján Smatana, 63 r., vodár, Hradná 315, Strana demokratického Slovenska

5. Zdenko Smatana, 52 r., SZČO, Hradná 355, SMER – sociálna demokracia

6. Tatiana Šefarová, Mgr., 48 r., pedagogička, Hradná 342, SMER – sociálna demokracia