Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií
/volebný okrsok č. 1 Súľov a volebný okrsok č. 2 Hradná / pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 2016 v obci Súľov – Hradná je:
urad@sulov-hradna.sk

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča