Zverejnené zmluvy

Zobraz 7/2019 22.08.2019 22.08.2019 Zmluva o dielo DOC230819-23082019123800.pdf 23.08.2019 0,00 BAU cargo, s.r.o.
Zobraz uznOZ_62-2019 03.07.2019 03.07.2019 Kúpna zmluva zmluva_uznOZ_62-2019.PDF 03.07.2019 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 6/2019 01.07.2019 01.07.2019 31.12.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2223zmluva.pdf 16.07.2019 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz č. 1 11.06.2019 11.06.2019 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve Dodatok č.1 k lic.zmluve Tendernet.pdf 11.06.2019 0,00 Tendernet, s.r.o.
Zobraz 4/2019 29.04.2019 29.04.2019 Zmluva o poskytnutí služieb zmluva o poskyt.sl.pdf 29.04.2019 0,00 Mgr. Alexandra Mihaldová – Cassien
Zobraz 01/0419 26.04.2019 26.04.2019 Kúpna zmluva kúpna zmluva č 10419.pdf 02.05.2019 0,00 T+T, a. s.
Zobraz 39225 18.04.2019 18.04.2019 Zmluva o poskyt. dotácie z prostr. DPO SR zmluva DPO S.pdf 18.04.2019 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zobraz 3/2019 15.04.2019 15.04.2019 Mandátna zmluva 2212mandátna zmluva.pdf 29.04.2019 0,00 MB Genero, s.r.o.
Zobraz 149099 01.04.2019 01.04.2019 Zmluva o poskyt.dot.z prostr. DPO SR zmluva DPO.pdf 01.04.2019 1400,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zobraz 19/25/054/31 22.03.2019 22.03.2019 Dohoda o poskytnutí fin. príspevku 2218dohoda č192505431.pdf 25.03.2019 0,00 ÚPSVR ZA
Zobraz č. 2 12.03.2019 12.03.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o zabez.sys.združ.nakladania s odpadmi z obalov Dodatok č. 2.pdf 12.03.2019 0,00 Natur – Pack, a.s.
Zobraz 2/2019 01.03.2019 01.03.2019 Dohoda 2207dohoda.pdf 20.03.2019 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz č. 1 01.03.2019 01.03.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Dodatok č. 1.pdf 21.03.2019 0,00 Marián Bušfy
Zobraz č. 1 01.03.2019 01.03.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Dodatok č. 1a.pdf 21.03.2019 0,00 Nellys, s.r.o.
Zobraz 1/2019 12.02.2019 12.02.2019 Nájomná zmluva nájomná zmluva.pdf 15.02.2019 0,00 HMZ Rádiokomunikácie, s.r.o.
Zobraz 5/2019 08.02.2019 08.02.2019 Darovacia zmluva 2215darovacia zmluva.pdf 07.05.2019 400,00 HMZ Rádiokumunikácie, s.r.o.
Zobraz 16/2018 06.12.2018 06.12.2018 Kúpna zmluva 2199kúpnazmluva.pdf 07.12.2018 0,00 SBD, spol. s r.o.
Zobraz 26/KPŽSK-2018 03.12.2018 03.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zmluva o poskyt. dotácie.pdf 07.12.2018 0,00 Žilinský samosprávny kraj
Zobraz 17/2018 01.12.2018 01.12.2018 Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby 2018/2019 Zmluva R.Bušfy.pdf 20.03.2019 0,00 Roman Bušfy
Zobraz 1 30.11.2018 01.12.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme neb. priestorov dodatok č.l.pdf 07.01.2019 10,00 Ing. Jozef Tvrdý
Zobraz KRHZ-ZA-524/2018 21.11.2018 21.11.2018 Zmluva o výpožičke 2203zmluva o výpožičke.pdf 07.01.2019 0,00 Ministerstvo vnútra SR
Zobraz 15/2018 08.11.2018 08.11.2018 Kúpna zmluva 2198kúpna zmluva.pdf 08.11.2018 140,00 Mgr. Danuša Strečanská
Zobraz PHZ-OPK1-2018-002416 05.11.2018 05.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostred. rozpočtu MV SR zmluva DPO Súľov.pdf 13.12.2018 30000,00 Ministerstvo vnútra SR
Zobraz 13/2018 15.10.2018 15.10.2018 Zmluva o dielo 2196Zmluva o dielo.pdf 23.10.2018 0,00 Marián Bušfy
Zobraz 14/2018 15.10.2018 15.10.2018 Zmluva o dielo 2197Zmluva o dielo.pdf 29.10.2018 0,00 Nellys, s.r.o.
Zobraz PHZ-OPK1-2018-002428 11.10.2018 11.10.2018 Zmluva o poskyt. dotácie z rozpočtu prostr. rozpočtu MVSR 2195zmluva o poskyt.dotácie.pdf 22.10.2018 0,00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobraz 12/2018 14.09.2018 14.09.2018 Zmluva o právnej pomoci 2194zmluva o právnej pomoci.pdf 21.09.2018 0,00 Advokátska kancelária JUDr. Róbert Mendel, s.r.o.
Zobraz č. 1 10.09.2018 10.09.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/224 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prísp.pdf 18.09.2018 0,00 Ministerstvo životného prostredia SR
Zobraz 11/2018 10.09.2018 13.09.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spracovaní osobných údajov.pdf 18.09.2018 0,00 MADE, spol. s r. o.
Zobraz 12/2018 31.08.2018 31.08.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf 18.09.2018 0,00 Ing. Jozef Tvrdý
Zobraz č. 01 21.08.2018 21.08.2018 Dodatok č. 01 k zmluve o dielo dodatok01.pdf 21.08.2018 0,00 Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Zobraz č. 01 21.08.2018 21.08.2018 Dodatok č. 01 k zmluve o dielo dodatok 01.pdf 21.08.2018 0,00 A-Z Projekt, s.r.o.
Zobraz č. 01 21.08.2018 21.08.2018 Dodatok č. 01 k zmluve o dielo č. 2/2017 2189dodatok 01.pdf 21.08.2018 0,00 A-Z Projekt, s.r.o.
Zobraz č. 01 21.08.2018 21.08.2018 Dodatok č. 01 k mandátnej zmluve 2190dodatok 01.pdf 21.08.2018 0,00 MB Genero, s.r.o.
Zobraz 075ZA140011 19.06.2018 19.06.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zmluva o poskyt.NFP.pdf 24.07.2018 0,00 Pôdohospodárska platobná agentúra
Zobraz č.OPKZP-PO1-SC111-2017-23/224 11.06.2018 11.06.2018 Zmluva o poskyt. NFP/Znižovanie vzniku BIO BIO zmluva o NFP.pdf 20.06.2018 0,00 Ministerstvo život. prostredia SR
Zobraz 10/2018 31.05.2018 31.05.2018 Zmluva o odbor. a tech. pomoci a pre výkon fumkc.zod. osoby zmluva o odb. a tech. pomoci.pdf 04.06.2018 0,00 Bros Computing, s.r.o.
Zobraz 9/2018 25.05.2018 25.05.2018 Zmluva o poskyt.štat. audítorských služieb 2183zmluva audit.pdf 31.05.2018 1200,00 Ing. Viera Blažeková
Zobraz 8/2018 26.04.2018 26.04.2018 Zmluva o výpožičke zmluva o výpožičke.pdf 27.04.2018 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 38219 16.04.2018 16.04.2018 Zmluva o poskyt. dotácie z prostred. DPO SR Zmluva.pdf 17.04.2018 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zobraz 7/2018 04.04.2018 04.04.2018 Darovacia zmluva 2179Darovacia zmluva.pdf 09.04.2018 0,00 Kia Motors Slovakia, s.r.o.
Zobraz 6/2018 03.04.2018 03.04.2018 Kúpna zmluva 21822178kúpna zmluva.pdf 06.04.2018 3795,00 ARES, spol. s r. o.
Zobraz 5/2018 29.03.2018 29.03.2018 Mandátna zmluva 2177mandátna zmluva.pdf 29.03.2018 2988,00 MB genero, s.r.o.
Zobraz 5/2018 27.03.2018 27.03.2018 Zmluva o dielo 2176zmluva o dielo.pdf 28.03.2018 3800,00 A-Z Projekt, s.r.o.
Zobraz 4/2018 21.03.2018 21.03.2018 Licenčná zmluva 2174Licenčná zmluva.pdf 23.03.2018 150,00 TENDERnet, s.r.o.
Zobraz 148 117 19.03.2018 19.03.2018 Zmluva o poskyt.dotácie z prostr. DPO SR Zmluva DHZO Súľov.pdf 23.03.2018 1400,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zobraz 3/2018 19.03.2018 19.03.2018 Kúpna zmluva 2172Kúpna zmluva.pdf 19.03.2018 23235,84 Logisap, s.r.o.
Zobraz 2/2018 16.03.2018 16.03.2018 Zmluva o dielo Zmluva o dielo Kvassay.pdf 16.03.2018 159610,20 Viktor KvaššayVk-SOK stav. a obch. kontraktor
Zobraz 1/2018 08.02.2018 08.02.2018 Kúpna zmluva 2169Kúpna zmluva.pdf 09.02.2018 4100,00 Patrik Ungvarský
Zobraz č. 1 02.01.2018 02.01.2018 Dodatok č.1 k zmluve o zab. sys. združ. nakl. s odpadmi z obalov Dodatok 1.pdf 20.03.2018 0,00 Natur – Pack, a.s.
Zobraz SC2017/199 20.12.2017 20.12.2017 Zmluva o združ. dodáv. zemného plynu Zmluva dod. zem.plynu.pdf 04.01.2018 0,00 Met Slovakia, a. s.
Zobraz 700/048L-0001/2017 13.12.2017 13.12.2017 Zmluva o poskyt.podpory v LH Zmluva č700048L00012017.pdf 04.01.2018 640,79 Pôdohospodárska platobná agent.
Zobraz 17/2017 11.12.2017 11.12.2017 Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb.pdf 11.12.2017 500,00 Tomo Consult, s.r.o.
Zobraz 18/2017 11.12.2017 11.12.2017 11.12.2017 Zmluva o dielo 2164Zmluva o dielo.pdf 11.12.2017 600,00 Poragro, s.r.o.
Zobraz IROP-Z-302021H531-221-10 20.11.2017 10.11.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H531-221-10 – text.pdf 24.11.2017 0,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zobraz 16/2017 20.11.2017 20.11.2017 Kúpna zmluva 2150kúpna zmluva.pdf 22.11.2017 8487,74 Obec Súľov – Hradná
Zobraz SHNM-OD-2017/001181-022 03.11.2017 03.11.2017 Darovacia zmluva Darovacia zmluva.pdf 04.01.2018 0,00 Ministerstvo vnútra SR
Zobraz SHNM-OD-2017/001181-022 03.11.2017 03.11.2017 Darovacia zmluva 2168Darovacia zmluva.pdf 04.01.2018 0,00 Ministerstvo vnútra SR
Zobraz 21/2017 31.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/5 nájomná zmluva 10 bj byt č. 5.pdf 24.11.2017 133,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 26/2017 31.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/10 nájomná zmluva 10 bj byt č. 10.pdf 24.11.2017 133,00 Obec Súľov – hradná
Zobraz 15/2017 31.10.2017 31.10.2017 Kúpna zmluva 2149kúpna zmluva.pdf 03.11.2017 640,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 20/2017 30.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/4 nájomná zmluva 10 bj byt č. 4.pdf 24.11.2017 133,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 22/2017 30.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/6 nájomná zmluva 10 bj byt č. 6.pdf 24.11.2017 132,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 17/2017 30.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/1 nájomná zmluva 10 bj byt č. 1.pdf 24.11.2017 130,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 18/2017 30.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/2 nájomná zmluva 10 bj byt č. 2.pdf 24.11.2017 132,40 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 25/2017 30.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/9 nájomná zmluva 10 bj byt č. 9.pdf 24.11.2017 133,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 23/2017 30.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/7 nájomná zmluva 10 bj byt č. 7.pdf 24.11.2017 132,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 19/2017 27.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/3 nájomná zmluva 10 bj byt č. 3.pdf 24.11.2017 133,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 14/2017 27.10.2017 27.10.2017 Kúpna zmluva 2148kúpna zmluva.pdf 30.10.2017 940,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 24/2017 26.10.2017 01.11.2017 31.10.2020 Zmluva o nájme bytu č. 380/8 nájomná zmluva 10 bj byt č. 8.pdf 24.11.2017 133,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 13/2017 25.10.2017 25.10.2017 Kúpna zmluva 2147kúpnazmluva.pdf 27.10.2017 8580,71 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 11/2017 16.10.2017 16.10.2017 Zmluva o spolupráci pri príprave,realizácii a po dobu udržateľ. Projektu „Zvýšenie kapacít MŠ Jablonové 118“ zmluva o spol..pdf 19.10.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 10/2017 04.10.2017 04.10.2017 Kúpna zmluva kúpna zmluva č102017.pdf 05.10.2017 300,00 Mgr. Danuša Strečanská
Zobraz 9/2017 08.09.2017 08.09.2017 Kúpno – predajná zmluva kúpno-predajná zmluva.pdf 28.09.2017 220,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 9/2017 03.09.2017 03.09.2017 30.06.2027 Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme STK.pdf 22.09.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz BY11/2017 17.08.2017 01.09.2017 31.08.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme StÚ.pdf 17.08.2017 0,00 Žilinský samosprávny kraj
Zobraz V3/2017/HP/11 01.08.2017 01.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskyt.dot. VÚC.pdf 03.08.2017 1300,00 Žilinský samosprávny kraj
Zobraz 8/2017 16.07.2017 16.07.2017 Kúpna zmluva 2139Kúpna zmluva.pdf 17.07.2017 0,00 Daniela Zvaková
Zobraz DOD/13038/150 30.06.2017 30.06.2017 31.08.2017 Zmluva o ubytovaní 2141Zmluva o ubytovaní.pdf 03.08.2017 1900,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 0105-PRB/2016/Z 16.06.2017 16.06.2017 Záložná zmluva 2138Záložná zmluva.pdf 26.06.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 062017 09.06.2017 09.06.2017 Zmluva o dielo na vyprac. energet. auditu 2136Zmluva o dielo.pdf 15.06.2017 0,00 MaM plus, s.r.o.
Zobraz 072017 09.06.2017 09.06.2017 Zmluva o právnej pomoci Zmluva o právnej pomoci.pdf 15.06.2017 0,00 JUDr. Róbert Mendel
Zobraz 37166 05.06.2017 05.06.2017 Zmluva č. 37166 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Zmluva č. 37166.pdf 06.06.2017 0,00 Dobrovoľná požiarná ochrana SR
Zobraz 147090 30.05.2017 30.05.2017 Zmluva č.147090 o poskyt. dotácie z prostriedkov DPO SR Zmluva č.147090.pdf 30.05.2017 1400,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zobraz 01 25.05.2017 25.05.2017 Dodatok č. 01 k nájomnej zmluve Dodatok č.1 k nájomnej zmluve.pdf 26.05.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 5/2017 19.05.2017 19.05.2017 Kúpna zmluva č. 5/2017 kúpnazmluva.pdf 25.05.2017 200,00 Mgr. Danuša Strečanská
Zobraz 2017022 03.05.2017 03.05.2017 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 2127Zmluva audit.pdf 10.05.2017 1000,00 Ing. Viera Blažeková
Zobraz 042017 07.04.2017 07.04.2017 Zámenná zmluva Zámenná zmluva.pdf 10.04.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 6821145917 06.04.2017 06.04.2017 05.04.2018 Poistná zmluva č. 6821145917 Poistka 6821145917.pdf 10.05.2017 0,00 Komunálna poisťovňa, a. s.
Zobraz 2405505574 04.04.2017 04.04.2017 Poistná zmluva Poistka 2405505574.pdf 10.05.2017 0,00 Generali Poisťovňa, a. s.
Zobraz 03/2017 03.04.2017 03.04.2017 Zmluva o poskyt. služieb v odpad. hospodárstve Zmluva enviropol.pdf 27.04.2017 0,00 ENVIROPOL, s.r.o.
Zobraz 40050910031 28.03.2017 28.03.2017 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest.pdf 29.03.2017 0,00 Národná diaľničná spoločnosť
Zobraz 40050910031 28.03.2017 28.03.2017 Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky Zmluva o poskytnutí palub.jednotky.pdf 29.03.2017 0,00 SkyToll, a. s.
Zobraz 6821105608 24.03.2017 24.03.2017 23.03.2018 Poistná zmluva č. 6821105608 Poistka 6821105608.pdf 10.05.2017 0,00 Komunálna poisťovňa, a. s.
Zobraz 2/2017 24.03.2017 24.03.2017 Zmluva o dielo Zmluva o dieloč.22017.pdf 26.03.2017 0,00 A-Z Projekt, s.r.o.
Zobraz 022017 21.03.2017 21.03.2017 Kúpno – predajná zmluva kúpnopredajnázmluva1.pdf 24.03.2017 5000,00 Sterlon, s.r.o.
Zobraz 40050910021 21.03.2017 21.03.2017 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest Zmluva o užív.vym.úsekov.pdf 24.03.2017 0,00 Národná dialničná spoločnosť, a. s.
Zobraz 40050910021 21.03.2017 21.03.2017 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky Zmluva o poskyt.pal.dosky.pdf 24.03.2017 0,00 SkyToll, a.s.
Zobraz 1 27.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Fehervavriová.pdf 22.03.2017 118,10 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 24.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Šefarová, Smatana.pdf 22.03.2017 118,10 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 24.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Latošová.pdf 22.03.2017 117,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 23.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Kocian.pdf 22.03.2017 117,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 22.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Koreňová.pdf 22.03.2017 117,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 22.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Murín.pdf 22.03.2017 117,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 22.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Smatana.pdf 22.03.2017 117,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 01 22.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Tvrdý.pdf 22.03.2017 117,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 22.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Hrabovský.pdf 22.03.2017 117,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 22.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Slaninka.pdf 22.03.2017 117,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 22.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Hrehor.pdf 22.03.2017 146,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 22.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Šefara M.pdf 22.03.2017 162,80 Obec Súľov -Hradná
Zobraz 1 22.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu.pdf 30.03.2017 117,70 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 15.02.2017 01.03.2017 28.02.2020 Zmluva o nájme bytu Zmluva-Gajdošík.pdf 22.03.2017 162,80 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 012017 01.02.2017 01.02.2017 Zmluva na poskytovanie servisných služieb Zmluva na poskyt.servis.služieb.pdf 10.02.2017 0,00 IS – Industry Solutions, a. s.
Zobraz 1/2017 31.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Murín.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 30.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Smatana A.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 30.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Smatana.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 30.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Šefara.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 30.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Dodatok – Kamas.pdf 21.03.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 29.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Kamasová.pdf 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 29.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Fekete.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 29.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Dodatok-Tvrdý.pdf 09.03.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 29.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme dodatok Bušovský.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 29.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Hrehor.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 28.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok JUDr. Slaninková.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 28.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Dodatok-Hrehor.pdf 09.03.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 28.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Chupíková.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 28.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 nájomnej zmluve Dodatok-Kaháková.pdf 09.03.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 28.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Latošová.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 27.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Dodatok-Cabadaj.pdf 09.03.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 27.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Dodatok – Sakala.pdf 09.03.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 21.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Dodatok – Bulla.pdf 09.03.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1 21.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Dodatok – Bušfy.pdf 21.03.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 21.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Tvrdý.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 21.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Hrabovský.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 21.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Ing.Gajdošík.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 21.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Kocian.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 1/2017 21.12.2016 01.01.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu dodatok Koreňová.PDF 22.02.2017 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 72016 15.12.2016 15.12.2016 Kúpna zmluva 2070Kúpna zmluva.pdf 16.12.2016 216,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 952/2016/UZ 22.11.2016 22.11.2016 Zmluva o terminovanom úvere Zmluva o term. úvere.pdf 23.11.2016 72108,00 VÚB, a.s.
Zobraz 0106-PRB/2016 07.11.2016 07.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na obst. tech. vybavenosti Zmluva o poskyt.dotácie.pdf 14.11.2016 13650,00 Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
Zobraz 0105-PRB/2016 07.11.2016 07.11.2016 Zmluva o poskyt. dotácie na obyst. nájom. bytov Zmluva o poskyt.dot. 1.pdf 14.11.2016 211710,00 Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR
Zobraz 500/364/2016 04.11.2016 04.11.2016 Zmluva o úvere Zmluva o úvere.pdf 04.11.2016 0,00 ŠFRB
Zobraz 500/364/2016 04.11.2016 04.11.2016 Záložná zmluva Záložná zmluva.pdf 04.11.2016 0,00 Viktor Kvaššay
Zobraz Dodatok č. 1 20.10.2016 20.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM Dodatok č.1.pdf 26.10.2016 0,00 DEUS
Zobraz 52016 20.10.2016 20.10.2016 Kúpna zmluva Kúpna zmluva52016.pdf 03.11.2016 800,00 Mgr. Danuša Strečanská
Zobraz CPZA-ON-2016/006953-014 26.09.2016 26.09.2016 Dohoda DOHODA.pdf 26.09.2016 0,00 SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Zobraz 42016 23.08.2016 23.08.2016 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb 2054Zmluva audit.pdf 13.09.2016 1000,00 Ing. Blažeková Viera, audítor,číslo licencie SKAU 196
Zobraz CPZA-ON-2016/006953-003 29.06.2016 30.08.2016 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Zmluva o výpožičke nebyt.priestorov.pdf 19.09.2016 0,00 Ministerstvo vnútra SR
Zobraz KRHZ-ZA-R-427-001/2016 27.06.2016 27.06.2016 31.05.2021 Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke 1.pdf 14.07.2016 0,00 Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR
Zobraz 3/2016 22.06.2016 22.06.2016 Zmluva o zbere a preprave separovaného odpadu č. 3/2016 Zmluva o zbere a preprave separ odpadu č032016.pdf 28.06.2016 0,00 Obec Štiavnik
Zobraz 160603 03.06.2016 04.06.2016 ZMLUVA O DIELO 160603ZoD-rekonstrukciaMS.pdf 04.06.2016 51587,03 VIKTOR KVAŠŠAY VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Zobraz 62016 01.05.2016 01.05.2016 30.06.2016 Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní.pdf 24.10.2016 1900,00 TSS GRADE, a. s.
Zobraz 1611871 06.04.2016 06.04.2016 Zmluva č. 1611871 Zmluva č.1611871.pdf 12.04.2016 0,00 Slovgram
Zobraz 2016/03/31A 31.03.2016 31.03.2016 ZMLUVA O DIELO A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB ZmluvaoIS31032016.pdf 04.04.2016 18486,00 Radovan Búšovský
Zobraz 2016//03//24a 24.03.2016 24.03.2016 ZMLUVA o poskyttnuttíí sllužiieb ZmluvaoPS24032016.pdf 01.04.2016 1365,00 Jaroslava Ovseníková
Zobraz 26280 18.03.2016 18.03.2016 Zmluva č. 26280 Zmluva č.26280.pdf 12.04.2016 2000,00 Dobrovoľná požiarná ochrana SR
Zobraz 201602 11.03.2016 11.03.2016 Zmluva o dielo Zmluva o dielo SULOV -DOSA.pdf 30.03.2016 0,00 DOSA Slovakia, s.r.o.
Zobraz 201601 29.02.2016 01.03.2016 28.02.2019 Zmluva o poskyt. služieb v obl. ochrany pred požiarmi a bezpčn.služby a pracov.zdr.služby Zmluva o poskyt.služ..pdf 08.03.2016 210,00 Roman Papánek – ROMSTAV
Zobraz Dodatok č. 1 23.02.2016 23.02.2016 Dodatok č. 1 k Kúpno-predajnej zmluve DodatokkzmluveKvaššay.pdf 25.02.2016 0,00 Viktor Kvaššay VK-SOk stav. a obch.kontr.
Zobraz 76037 22.02.2016 22.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR Zmluvač.76037.pdf 23.02.2016 700,00 Dobrovoľná požiarná ochrana SR
Zobraz 201601 03.02.2016 03.02.2016 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci.pdf 04.02.2016 6000,00 EKOFIM, s. r. o.
Zobraz 201603 11.01.2016 11.01.2016 Mandátna zmluva 2042Mandátna zmluva.pdf 30.03.2016 0,00 Enixa, s.r.o.
Zobraz 008/2015 30.12.2015 30.12.2015 01.01.2017 Zmluva o združenej dodávke plynu Zmluva o združ.dodáv.plynu.pdf 21.01.2016 0,00 Lumius Slovakia, s.r.o.
Zobraz ZLP-2016-0764 28.12.2015 28.12.2015 Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum obcí a miest Datacentrum.pdf 23.03.2016 0,00 DataCentrum elektronizácie územnej samosrpávy Slovenska
Zobraz 1001/2015 14.12.2015 14.12.2015 Zmluva SRŠ o poskytn.dotácie zo štát.roz.prost.rozpočtu MŠVVŠ SR PoskytDotRozsKapMs.pdf 04.01.2016 50000,00 MŠVVŠ SR
Zobraz č. 20151105 10.12.2015 10.12.2015 Zmluva o poskytnutí služieb DAQE.pdf 03.03.2016 3500,00 DAQE, s.r.o.
Zobraz Dodatok č. 1 10.12.2015 10.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 001/2015 Bytového domu Dodatok č.1 k Zmluve o nájme 14 bj.pdf 11.04.2016 0,00 Viktor Kvaššay VK – SOK staveb. a obchod. kontraktor
Zobraz 006/2015 26.10.2015 26.10.2015 Zmluva o dielo Zmluva o dielo-Počítače.pdf 05.11.2015 0,00 Peter Gaňa – Počítače
Zobraz 007/2015 02.10.2015 02.10.2015 30.11.2015 Licenčná zmluva o vaaní diela grafické spracovanie a tlač knihy Licenčná zmluva.pdf 18.11.2015 0,00 Žilinská univerzita v Žiline
Zobraz 0092015 01.10.2015 01.10.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NaturPack.pdf 15.03.2016 0,00 Natur – Pack, a. s.
Zobraz 004/2015 29.09.2015 29.09.2015 01.10.2035 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Zmluva o nájme nehnuteľ.pdf 30.09.2015 1,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 002/2015 09.09.2015 09.09.2015 Kúpna zmluva 2022Kúpna zmluva.pdf 14.09.2015 5,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 005/2015 24.08.2015 24.08.2015 24.08.2035 Nájomná zmluva Nájomnázmluva.pdf 20.10.2015 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 201502 18.08.2015 18.08.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva audit.pdf 25.08.2015 600,00 Ing. Blažeková Viera audítor
Zobraz 15/2015 11.08.2015 11.08.2015 Zmluva o poskyt.dotác.zo ŚR na zabez. úloh prevencie kriminality Zmluva kam.systém.pdf 25.08.2015 8000,00 MVSR prostred. Okresného úradu Žilina
Zobraz 20150710 10.07.2015 10.07.2015 Kúpna zmluva č. 20150710 Kúpna zmluva č. 20150710.PDF 10.07.2015 0,00 Emília Šefarová
Zobraz Č.ZLP-2015-0425/OPIS 29.06.2015 29.06.2015 30.09.2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátoveho centra obcí a miest DEUS.PDF 12.07.2015 0,00 Data Centrum elektroniz. územnej samospr. Slovenska DEUS
Zobraz 003/2015 25.06.2015 25.06.2015 Zmluva o dielo Zmluva o dielo.pdf 21.07.2015 0,00 PROMPP, s. r. o.
Zobraz MK-5017/2015/7.4 15.06.2015 15.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtuprostred.MKSR na rok 2015 Ministerstvo kultúry SR.PDF 21.06.2015 0,00 Ministerstvo kultúry SR
Zobraz 201501 20.05.2015 20.05.2015 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK.PDF 28.05.2015 0,00 Geosense SK, s.r.o.
Zobraz 201501-1 20.05.2015 20.05.2015 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Geosense SK1.PDF 28.05.2015 0,00 Geosense SK, s.r.o.
Zobraz 4507878 31.03.2015 31.03.2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva SSE 14b.j.spoloč.priestor.PDF 24.04.2015 0,00 SSE,a.s.
Zobraz 20150304 04.03.2015 04.03.2015 Zmluva o poskyt. verejných služieb Zmluva o poskyt. verejných služieb.PDF 08.03.2015 0,00 Slovak Telekom, a. s.
Zobraz 001/2015 01.03.2015 01.03.2015 Zmluva o nájme bytového domu Zmluva o nájme Bytový dom 14bj.pdf 25.03.2015 0,00 Viktor Kvaššay VK – SOK staveb. a obch. kontraktor
Zobraz 1/2011/OE 26.02.2015 26.02.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Zmluva o výpožičke Dodatokč.1.PDF 02.03.2015 0,00 SR v zastúpení MV SR
Zobraz 20150212 12.02.2015 15.02.2015 Dohoda Dohoda 1.PDF 27.02.2015 0,00
Zobraz 201502121 12.02.2015 15.02.2015 Dohoda Dohoda 2.PDF 27.02.2015 0,00
Zobraz 3/2015 30.01.2015 01.03.2015 31.12.2015 Mandátna zmluva Mandátna zmluva.PDF 12.02.2015 0,00 INGSTAV ŽILINA, s. r. o.
Zobraz 20150101 16.01.2015 16.01.2015 Kúpno – predajná zmluva Kúpno-predajná zmluvaVK SOK.pdf 29.01.2015 0,00 Viktor Kvaššay VK – SOK
Zobraz 003/2015 31.12.2014 31.12.2014 Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách Zmluva o vodovodoch.pdf 14.01.2015 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 850/2015 25.11.2014 25.11.2014 Kúpna zmluva Kúpna zmluva Šefara M.pdf 02.01.2015 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 032014 13.11.2014 13.11.2014 Kúpna zmluva 2057Kúpna zmluva.pdf 28.09.2016 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz ZIT20141 31.10.2014 01.11.2014 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT Zmluva o posk. služieb v obl.IT.PDF 01.11.2014 0,00 Radovan Bušovský
Zobraz ZAS20141 07.08.2014 07.08.2014 Zmluva o poskyt. auditorských služieb Zmluva o poskyt.audit.služieb.PDF 08.08.2014 0,00 Ing. Viera Blažeková
Zobraz KZ 20141 04.08.2014 Kúpna zmluva Kúpna zmluva.PDF 02.01.2015 0,00 Obec Súľov – Hradná
Zobraz 8006050314 14.05.2014 14.05.2014 Zmluva o pripojení z8006050314.PDF 18.05.2014 0,00 SPP distribúcia
Zobraz 19/25/054/31 Dohoda o poskytnutí fin. pô dohoda č192505431.pdf