Zmluva SRŠ o poskytn.dotácie zo štát.roz.prost.rozpočtu MŠVVŠ SR

Číslo zmluvy: 1001/2015

Dodávateľ: MŠVVŠ SR

Suma: 50000€

Podpísaná: 14.12.2015

Platnosť od: 14.12.2015

Prílohy