Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-63-037/2021

Zmluva o výpožičke

Číslo zmluvy: č. KRHZ-ZA-VO-63-037/2021

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Podpísaná: 19.05.2021

Platnosť od: 06.04.2021