Zmluva o výpožičke

DOC080920-08092020114704

Číslo zmluvy: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-417/2020

Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Podpísaná: 18.08.2020

Platnosť od: 18.08.2020