Zmluva o termínovanom úvere

Zmluva o terminovanom úvere

Číslo zmluvy: 689/2020

Dodávateľ: VÚB, a. s.

Suma: 399776.3€

Podpísaná: 02.07.2020

Platnosť od: 02.07.2020