Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Zmluva o pripojení do distrib. siete

Číslo zmluvy: Zmluva o pripojení do distribučnej siete 2/2021

Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s.

Podpísaná: 14.01.2021

Platnosť od: 14.01.2021