Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

Zmluva o poskyt. audít. služieb

Číslo zmluvy: 6/2020

Dodávateľ: Ing. Jozefína Smolková

Suma: 2225€

Podpísaná: 08.07.2020

Platnosť od: 08.07.2020