Zmluva o poskytovaní IT služieb

DOC040520-04052020103026

Číslo zmluvy: 2/2020

Dodávateľ: 134, s.r.o.

Podpísaná: 30.04.2020

Platnosť od: 30.04.2020