Zmluva o poskytnutí NFP

IROP-Z-302021J326-222-13 – text

Číslo zmluvy: IROP-Z-302021J326-222-13

Dodávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Suma: 199714.79€

Podpísaná: 20.11.2019

Platnosť od: 23.11.2019