Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

DOC220420-22042020094428

Číslo zmluvy: 1420364

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma: 1400€

Podpísaná: 26.03.2020

Platnosť od: 27.03.2020