Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

DOC220420-22042020094330

Číslo zmluvy: 3200524

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Suma: 3000€

Podpísaná: 18.03.2020

Platnosť od: 19.03.2020