Zmluva o poskytnutí dotácie z prostr. DPO SR

Číslo zmluvy: 76037

Dodávateľ: Dobrovoľná požiarná ochrana SR

Suma: 700€

Podpísaná: 22.02.2016

Platnosť od: 22.02.2016

Prílohy