Zmluva o nájme nebytových priestorov

DOC090620-09062020115246

Číslo zmluvy: 4/2020

Dodávateľ: Emília Stupavská

Suma: 30€

Podpísaná: 01.06.2020

Platnosť od: 01.06.2020

Platnosť do: 01.07.2020