Zmluva o nájme nebytových priestorov

DOC240420-24042020081814

Číslo zmluvy: 1/2020

Dodávateľ: FA.T Creative, s.r.o.

Suma: 1650€

Podpísaná: 30.03.2020

Platnosť od: 31.03.2020