Zmluva o dielo

DOC030920-03092020152825

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 9/2020

Dodávateľ: BAU CARGO, s.r.o.

Suma: 16624.22€

Podpísaná: 12.06.2020

Platnosť od: 12.06.2020