Zmluva č. 1036/2020 o poskytnutí dotácie v roku 2020

Zmluva č. 10362020

Číslo zmluvy: Zmluva č. 1036/2020 o poskytnutí dotácie v roku 2020

Dodávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Suma: 5000€

Podpísaná: 21.12.2020

Platnosť od: 21.12.2020

Platnosť do: 21.12.2020