Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-63-037/2021

Protokol o odovzdaní a prevzatí

Číslo zmluvy: Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-63-037/2021

Dodávateľ: MV SR

Podpísaná: 19.04.2021