Zmluvy

Zmluva o výpožičke

Číslo zmluvy: Zmluva o výpožičke

Dodávateľ: Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Podpísaná: 15.12.2020

Platnosť od: 15.12.2020

Dohoda č. 20/25/010/63

Číslo zmluvy: Dohoda č. 20/25/010/63

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Podpísaná: 18.11.2020

Platnosť od: 18.11.2020