Zmluvy

Zmluva o výpožičke

Číslo zmluvy: Zmluva o výpožičke

Dodávateľ: Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Podpísaná: 15.12.2020

Platnosť od: 15.12.2020

Dohoda č. 20/25/010/63

Číslo zmluvy: Dohoda č. 20/25/010/63

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Podpísaná: 18.11.2020

Platnosť od: 18.11.2020

Dohoda č. 20/25/012/32

Číslo zmluvy: Dohoda č. 20/25/012/32

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Podpísaná: 18.11.2020

Platnosť od: 18.11.2020

Zmluva o nájme bytu č. 9

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 9

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 28.10.2020

Platnosť od: 28.10.2020

Zmluva o nájme bytu č. 8

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 8

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 28.10.2020

Platnosť od: 28.10.2020

Zmluva o nájme bytu č. 7

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 7

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 29.10.2020

Platnosť od: 29.10.2020

Zmluva o nájme bytu č. 6

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 6

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 27.10.2020

Platnosť od: 27.10.2020

Zmluva o nájme bytu č. 5

Číslo zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 5

Dodávateľ: Obec Súľov - Hradná

Podpísaná: 28.10.2020

Platnosť od: 28.10.2020