Mandátna zmluva

Číslo zmluvy: 3/2015

Dodávateľ: INGSTAV ŽILINA, s. r. o.

Podpísaná: 30.01.2015

Platnosť od: 01.03.2015

Platnosť do: 31.12.2015

Prílohy