Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena / č. 8/2019

Dodávateľ: Anton Pavlík, Anna Pavlíková

Suma: 10440€

Podpísaná: 19.10.2019

Platnosť od: 20.10.2019