Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stav. úradu so sídlom v Bytči

DOC290620-29062020142934

Číslo zmluvy: 6/2020

Podpísaná: 18.12.2019

Platnosť od: 01.01.2020