Dodatok ku zmluve o zneškodňovaní odpadu

Dodatok ku zmluve o zneškod. odpadu

Číslo zmluvy: Dodatok ku zmluve o zneškodňovaní odpadu

Dodávateľ: MITTELHAM, s.r.o.

Podpísaná: 12.02.2021

Platnosť od: 12.02.2021