Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi o neobal.výrobkov

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezp.sys.združen.nakl.s odpadmi

Číslo zmluvy: Dodatok č. 4

Dodávateľ: Natur Pack, a.s.

Podpísaná: 07.01.2021

Platnosť od: 07.01.2021