Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 6/2021

Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt. služieb č.62021

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 6/2021

Dodávateľ: EM CARD, a.s.

Podpísaná: 25.04.2022

Platnosť od: 25.04.2022