Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

DOC310720-31072020105505

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2

Dodávateľ: Ing. Jozef Tvrdý

Podpísaná: 30.01.2020

Platnosť od: 30.01.2020