Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

DOC070720-07072020152303

Číslo zmluvy: dodatok č. 2

Dodávateľ: BAU CARGO, s.r.o.

Podpísaná: 03.07.2020

Platnosť od: 03.07.2020