Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena

DOC130820-13082020113654

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zriadení vecného bremena

Dodávateľ: Anton Pavlík, Anna Pavlíková

Podpísaná: 09.03.2020

Platnosť od: 09.03.2020