Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere č. 972/2020/UZ

DOC080920-08092020140801

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere č. 972/2020/UZ

Dodávateľ: VÚB, a. s.

Podpísaná: 08.09.2020

Platnosť od: 08.09.2020