Dodatok č. 1 k zmluve o nájme neb. priestorov

Číslo zmluvy: 1

Dodávateľ: Ing. Jozef Tvrdý

Suma: 10€

Podpísaná: 30.11.2018

Platnosť od: 01.12.2018

Prílohy