Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytnutí služieb č. 2016/03/31A

DOC210820-21082020123450

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytnutí služieb č. 2016/03/31A

Dodávateľ: Radovan Búšovský

Podpísaná: 21.08.2020

Platnosť od: 21.08.2020