Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Rozpočet

Číslo zmluvy: 1/2020

Dodávateľ: BAU CARGO, s.r.o.

Podpísaná: 11.05.2020

Platnosť od: 11.05.2020